Връзка с нас |  Версия за хора с увреждания |  МЗ |  НЦОЗА |  НЦЗПБ |  ИАМО |  Административен регистър
Търсене в сайта  Търсене
Колаж

НОВИНИ

1 2 3 4 5 

ДЕЖУРЕН ЗДРАВЕН ИНСПЕКТОР(8.30 ч. - 17.00 ч. в работни дни) ПО СИГНАЛИ ЗА НАРУШЕНИЯ ОТНОСНО ЗАБРАНАТА ЗА ТЮТЮНОПУШЕНЕ, СЪГЛАСНО ЗАКОНА ЗА ЗДРАВЕТО (изм. и доп. ДВ. бр. 40/29.05.2012 г.) - ТЕЛ. 832 71 11

11.09.2014

Справка за дейността на инспекцията по контрола на тютюнопушенето за периода 12.09.2014 г. – 18.09.2014 г.

  Дейност

 Храни-
телни
  обекти

Нехрани-
телни 
обекти 

 Инсти-
туции 

Лечебни и
здравни
 заведения 

  Общо

Брой проверки

21

574

18

328

941

Санкции

 

 

 

 

 

Проверени сигнали

 

8

 

9

От тях основателни

 

6

 

 

6
Столична РЗИ извършва имунизиране с ваксини срещу грип

11.09.2014
ИМУНИЗАЦИОННИЯТ КАБИНЕТ НА СРЗИ
извършва имунизиране с ваксини срещу грип.

"ВАКСИГРИП"    - цена                           10.00 лв.
                       - цена на манипулацията   2.00 лв.
                       - общо                                12.00 лв.

"ИНФЛУВАК
"   - цена                            10.00 лв.
                      - цена на манипулацията   2.00 лв.
                      - общо                                12.00 лв.

Работно време на кабинета: от 8.30 до 16.00 ч.
Почивка: от 10.00 до 10.15 ч. и от 12.00 до 12.30 ч.
Телефони: 831-20-17 и 8130-498
Етаж V, кабинет 503

Седмична оперативна информация

38-ма седмица (15.09.2014 г. – 21.09.2014 г.)

18.08.2014
©2014 Столична РЗИ