Столичната регионална здравна инспекция като второстепенен разпоредител на бюджетни средства към Министерство на здравеопазването, осъществява държавната здравна политика на територията на област София.

Актуално

Дежурен здравен инспектор по сигнали за нарушения относно забраната за тютюнопушене, съгласно Закона за здравето

Дежурен здравен инспектор по сигнали за нарушения относно забраната за тютюнопушене, съгласно Закона за здравето (изм. и доп. ДВ. бр. 40/29.05.2012 г.) - тел. 02/ 832 71 11 (8.30 ч. - 17.00 ч. в ...

СЪОБЩЕНИЕ ЗА НЕКОРЕКТНА ИНФОРМАЦИЯ

Уведомяваме ви, че информацията в сайт www.bgstuff.net, отнасяща се до Столична РЗИ и отдел РКМЕ в секция Здраве/Други/Адреси на ТЕЛК (http://www.bgstuff.net/zdrave/drugi/7916-adresi-na-telk...

ДО ВСИЧКИ ОБЩОПРАКТИКУВАЩИ ЛЕКАРИ

Информираме Ви, че в Столична РЗИ е налична комбинирана шествалентна ваксина. (виж целия текст)

УКАЗАНИЯ ЗА ПРЕДПАЗНИ МЕРКИ СРЕЩУ ИНФЕКЦИЯ СЪС ЗИКА ВИРУС, ПРИ ХОРА, НА КОИТО ПРЕДСТОИ ПЪТУВАНЕ В ЗАСЕГНАТИТЕ РАЙОНИ

Съгласно информацията, съдържаща се в епидемиологичните бюлетини на засегнатите от Зика вирусна инфекция страни, в момента се наблюдава интензивен епидемичен подем с увеличаващо се разпространение на ...