Връзка с нас |  Версия за хора с увреждания |  МЗ |  НЦОЗА |  НЦЗПБ |  ИАМО |  Административен регистър
Търсене в сайта  Търсене
Колаж

НОВИНИ

1 2 3 4 5 

ДЕЖУРЕН ЗДРАВЕН ИНСПЕКТОР(8.30 ч. - 17.00 ч. в работни дни) ПО СИГНАЛИ ЗА НАРУШЕНИЯ ОТНОСНО ЗАБРАНАТА ЗА ТЮТЮНОПУШЕНЕ, СЪГЛАСНО ЗАКОНА ЗА ЗДРАВЕТО (изм. и доп. ДВ. бр. 40/29.05.2012 г.) - ТЕЛ. 832 71 11

19.08.2014

Справка за дейността на инспекцията по контрола на тютюнопушенето за периода 15.08.2014 г. – 21.08.2014 г.

  Дейност

 Храни-
телни
  обекти

Нехрани-
телни 
обекти 

 Инсти-
туции 

Лечебни и
здравни
 заведения 

  Общо

Брой проверки

45

422

14

315

796

Санкции

 

 

 

 

 

Проверени сигнали

 

2

 

1

3

От тях основателни

 

2

 

 

2
ОБЩОПРАКТИКУВАЩИ ЛЕКАРИ БЕЗ ПРИДОБИТА СПЕЦИАЛНОСТ „ОБЩА МЕДИЦИНА”

19.08.2014

Във връзка с настъпилите промени в Закона за лечебните заведения от 03.06.2014 г. - §4 и §5 от преходните и заключителните разпоредби, относно придобиването на специалност „Обща медицина” от общопрактикуващите лекари /с изключение на тези по § 95 от ПЗР на ЗЛЗ/ и на основание Заповед № РД-19-4/27.06.2014 на министъра на здравеопазването за определяне броя на местата за специализация по специалност „Обща медицина” Ви уведомявам, че отдел „СДО и  УБК” при  МУ- София започна приема на документи.

Седмична оперативна информация

34-та седмица (18.08.2014 г. – 24.08.2014 г.)

18.08.2014
©2014 Столична РЗИ