Столичната регионална здравна инспекция като второстепенен разпоредител на бюджетни средства към Министерство на здравеопазването, осъществява държавната здравна политика на територията на област София.

Актуално

Дежурен здравен инспектор по сигнали за нарушения относно забраната за тютюнопушене, съгласно Закона за здравето

Дежурен здравен инспектор по сигнали за нарушения относно забраната за тютюнопушене, съгласно Закона за здравето (изм. и доп. ДВ. бр. 40/29.05.2012 г.) - тел. 02/ 832 71 11 (8.30 ч. - 17.00 ч. в ...

ДО ВСИЧКИ ОБЩОПРАКТИКУВАЩИ ЛЕКАРИ

Настъпилия период, благоприятен за възникване на случаи на местна малария в нашата страна (виж пълния текст) Списък на страните с разпространена местна малария ...

Наличие на ваксини

До всички общопрактикуващи лекари (писмо)

ДО ДИРЕКТОРИТЕ НА ДЕТСКИТЕ ЗАВЕДЕНИЯ И УЧИЛИЩАТА В ГРАД СОФИЯ

ОТНОСНО: Анализ на здравословното състояние и физическото развитие на децата и учениците при профилактичните прегледи от личните лекари, проведени през учебната 2015/2016 г. Схема на отчет на дейности...