Столичната регионална здравна инспекция като второстепенен разпоредител на бюджетни средства към Министерство на здравеопазването, осъществява държавната здравна политика на територията на област София.

Актуално

ДО РЪКОВОДИТЕЛИТЕ НА СТОЛИЧНИТЕ ЛЕЧЕБНИ ЗАВЕДЕНИЯ И ДО ВСИЧКИ ОБЩОПРАКТИКУВАЩИ ЛЕКАРИ

Относно: Указания за издаването на медицински бележки на учениците, удостоверяващи отсъствията им от училище. Целия текст на писмата може да видите на страниците: ЛЗ за болнична помощ ЛЗ за...

Рискове за здравето

Слънчевият удар възниква при продължително облъчване на главата от слънцето в резултат от прегряване на мозъка от инфрачервените лъчи. Слънчев удар може да се получи и при спокойно състояние, при п...

Дежурен здравен инспектор по сигнали за нарушения относно забраната за тютюнопушене, съгласно Закона за здравето

Сигнали за нарушения относно забраната за тютюнопушене, съгласно Закона за здравето (изм. и доп. ДВ. бр. 40/29.05.2012 г.) могат да се подават на формата „Подай сигнал", както и на деж...

На вниманието на ОПЛ и българските граждани, пътуващи в чужбина

Столична РЗИ обръща внимание на общопрактикуващите лекари и гражданите, пътуващите в чужбина, че е повишена епидемичната активност по отношение на заболяванията, изброени по-долу. целия текст ...