Връзка с нас |  Версия за хора с увреждания |  МЗ |  НЦОЗА |  НЦЗПБ |  ИАМО |  Административен регистър
Търсене в сайта  Търсене
Колаж

НОВИНИ

1 2 3 4 5 

ДЕЖУРЕН ЗДРАВЕН ИНСПЕКТОР(8.30 ч. - 17.00 ч. в работни дни) ПО СИГНАЛИ ЗА НАРУШЕНИЯ ОТНОСНО ЗАБРАНАТА ЗА ТЮТЮНОПУШЕНЕ, СЪГЛАСНО ЗАКОНА ЗА ЗДРАВЕТО (изм. и доп. ДВ. бр. 40/29.05.2012 г.) - ТЕЛ. 832 71 11

16.07.2014

Справка за дейността на инспекцията по контрола на тютюнопушенето за периода 18.07.2014 г. – 24.07.2014 г.

  Дейност

 Храни-
телни
  обекти

Нехрани-
телни 
обекти 

 Инсти-
туции 

Лечебни и
здравни
 заведения 

  Общо

Брой проверки

28

458

21

342

849

Санкции

     

 

 

Проверени сигнали

4

 

4

От тях основателни       3

    

3
ДО ВСИЧКИ ОБЩОПРАКТИКУВАЩИ ЛЕКАРИ БЕЗ ПРИДОБИТА СПЕЦИАЛНОСТ "ОБЩА МЕДИЦИНА"

16.07.2014

Уведомявам Ви за влизането в сила на Заповед №РД 19-4/27.06.2014 г. на д-р Таня Андреева - министър на здравеопазването, отнасяща се до броя на местата за специализация по специалност "Обща медицина".

Седмична оперативна информация

30-та седмица (21.07.2014 г. – 27.07.2014 г.)

28.07.2014
©2014 Столична РЗИ