Столичната регионална здравна инспекция като второстепенен разпоредител на бюджетни средства към Министерство на здравеопазването, осъществява държавната здравна политика на територията на област София.

Актуално

СЪОБЩЕНИЕ

Столична РЗИ съобщава, че заради прекъснат кабел временно не работи телефонът на Регионална картотека на медицинската експертиза 02 832 71 83. Временно може да се ползва GSM 0895 579 912, ...

Дежурен здравен инспектор по сигнали за нарушения относно забраната за тютюнопушене, съгласно Закона за здравето

Дежурен здравен инспектор по сигнали за нарушения относно забраната за тютюнопушене, съгласно Закона за здравето (изм. и доп. ДВ. бр. 40/29.05.2012 г.) - тел. 02/ 832 71 11 (8.30 ч. - 17.00 ч. в ...

ДО ВСИЧКИ ОБЩОПРАКТИКУВАЩИ ЛЕКАРИ

Относно: Заповед на МЗ № РД-01-338/11.10.20216 г. за определяне на лечебните заведения, които извършват целева имунизация срещу бяс. (повече) ...

ДА ОПАЗИМ ДЕЦАТА НА ПЪТЯ!

ДА ОПАЗИМ ДЕЦАТА НА ПЪТЯ! Над 1.3 милиона души загиват по пътищата на света всяка година. Други 50 милиона души получават наранявания, много от които остават инвалиди за цял живот. Травмите от пътн...