Столичната регионална здравна инспекция като второстепенен разпоредител на бюджетни средства към Министерство на здравеопазването, осъществява държавната здравна политика на територията на област София.

Актуално

Дежурен здравен инспектор по сигнали за нарушения относно забраната за тютюнопушене, съгласно Закона за здравето

Дежурен здравен инспектор по сигнали за нарушения относно забраната за тютюнопушене, съгласно Закона за здравето (изм. и доп. ДВ. бр. 40/29.05.2012 г.) - тел. 02/ 832 71 11 (8.30 ч. - 17.00 ч. в ...

ЯНУАРИ - МЕСЕЦ НА РАДОНА

РАДОНЪТ - ОБЩОНАЦИОНАЛЕН, СОЦИАЛЕН И МЕДИЦИНСКИ ПРОБЛЕМ (виж повече)

Проект "Специализация в здравеопазването"

На вниманието на лакарите-специализанти Срокът за подаване на документи за участие в проекта е до 18,30 ч. на 17.01.2017 г. (виж целия текст) ...

Здравни изисквания към помещенията на учебните и детски заведения. Противоепидемични мероприятия.

Писмо до кмета на гр. София и началника на Регионално управление на образованието София-град (виж целия текст) Писмо до началника на Регионално управление на образованието София-град (виж цели...