Столичната регионална здравна инспекция като второстепенен разпоредител на бюджетни средства към Министерство на здравеопазването, осъществява държавната здравна политика на територията на област София.

Актуално

Дежурен здравен инспектор по сигнали за нарушения относно забраната за тютюнопушене, съгласно Закона за здравето

Дежурен здравен инспектор по сигнали за нарушения относно забраната за тютюнопушене, съгласно Закона за здравето (изм. и доп. ДВ. бр. 40/29.05.2012 г.) - тел. 02/ 832 71 11 (8.30 ч. - 17.00 ч. в ...

ДО ВСИЧКИ ОБЩОПРАКТИКУВАЩИ ЛЕКАРИ

Относно: Наличие на ваксини "Тетраксим" и "Енжерикс". (виж пълния текст)

Писмо във връзка с местни случаи на малария в Гърция

Писмо до ръководителите на столичните лечебни заведения и до общопрактикуващите лекари (писмо) ...

Кърменето - ключ към устойчиво развитие

Всяка година през месец август се провежда  световна седмица на кърменето с подкрепата на СЗО и УНИЦЕФ. Тази година-2016 Световната седмица на кърменето преминава под надслов:  „...