Връзка с нас |  Версия за хора с увреждания |  МЗ |  НЦОЗА |  НЦЗПБ |  ИАМО |  Административен регистър
Търсене в сайта  Търсене
Колаж

НОВИНИ

1 2 3 4 5 

ДЕЖУРЕН ЗДРАВЕН ИНСПЕКТОР (8.30 ч. - 17.00 ч. в работни дни) ПО СИГНАЛИ ЗА НАРУШЕНИЯ ОТНОСНО ЗАБРАНАТА ЗА ТЮТЮНОПУШЕНЕ, СЪГЛАСНО ЗАКОНА ЗА ЗДРАВЕТО (изм. и доп. ДВ. бр. 40/29.05.2012 г.) - ТЕЛ. 832 71 11

21.11.2014

Справка за дейността на инспекцията по контрола на тютюнопушенето за периода 14.11.2014 г. – 20.11.2014 г.

  Дейност

 Храни-
телни
  обекти

Нехрани-
телни 
обекти 

 Инсти-
туции 

Лечебни и
здравни
 заведения 

  Общо

Брой проверки

34

660

2

686

1382

Санкции

 

 

 4

 4

Проверени сигнали

8

13

 1

 

22

От тях основателни      13

 

 

13

 

20 НОЕМВРИ – МЕЖДУНАРОДЕН ДЕН БЕЗ ТЮТЮНОПУШЕНЕ

СТОЛИЧНА РЗИ - ПЛАНИРАНИ ДЕЙНОСТИ
10.11.2014

През тази година 20 ноември ще отбележим с капания, чиито основна цел  и усилия ще бъдат насочени към младите хора, родители и деца за реализиране на ефективни превантивни дейности за ограничаване на пасивното тютюнопушене.

Предвид тревожния факт, че 57% от българските деца са изложени на пасивно тютюнопушене в дома си (по данни от проучване на НЦОЗА, 2012 г.) е определено мотото на кампанията на регионално ниво: ”МАМО, ТАТКО НЕ ПУШЕТЕ ЗДРАВЕТО МИ ЗАПАЗЕТЕ!” 

По време на кампанията ще измервахме желаещите активни и пасивни пушачи за нивото на СО в издишан въздух, ще консултирахме на място и ще популяризираме дейността на консултативния кабинет.

Изготвихме график на планираните дейности.

Седмична оперативна информация

47-ма седмица (17.11.2014 г. – 23.11.2014 г.)

24.11.2014
©2014 Столична РЗИ