Връзка с нас |  Версия за хора с увреждания |  МЗ |  НЦОЗА |  НЦЗПБ |  ИАМО |  Административен регистър
Търсене в сайта  Търсене
Колаж

НОВИНИ

1 2 3 4 5 

ДЕЖУРЕН ЗДРАВЕН ИНСПЕКТОР ПО СИГНАЛИ ЗА НАРУШЕНИЯ ОТНОСНО ЗАБРАНАТА ЗА ТЮТЮНОПУШЕНЕ, СЪГЛАСНО ЗАКОНА ЗА ЗДРАВЕТО (изм. и доп. ДВ. бр. 40/29.05.2012 г.) - ТЕЛ. 832 71 11 (8.30 ч. - 17.00 ч. в работни дни) и GSM 0889 822 626 (денонощно)

24.09.2015

Справка за дейността на инспекцията по контрола на тютюнопушенето за периода 25.09. – 01.10.2015 г.

  Дейност

 Храни-
телни
  обекти

Нехрани-
телни 
обекти 

 Инсти-
туции 

Лечебни и
здравни
 заведения 

  Общо

Брой проверки

26

543

14

292

875

Санкции

 2

 

 

 2

2

Проверени сигнали

 4

5

 

 

9

От тях основателни

 1

3

 

 

4

 

ДО ОБЩОПРАКТИКУВАЩИТЕ ЛЕКАРИ

24.09.2015

УВАЖАЕМИ КОЛЕГИ,

Информация Във връзка с писмо на Министерство на здравеопазването, касаещо §5 от Преходните и заключителни разпоредби на Закона за лечебните заведения (обн. ДВ, бр. 47 от 2014 г.), може да намерите на адрес:

http://www.srzi.bg/Pages/establishments/11/Default.aspx?evntid=jx3ZYORpLPE%3d

Седмична оперативна информация

39-та седмица (21.09. – 27.09.2015 г.)

28.09.2015
©2015 Столична РЗИ