Връзка с нас |  Версия за хора с увреждания |  МЗ |  НЦОЗА |  НЦЗПБ |  ИАМО |  Административен регистър
Търсене в сайта  Търсене
Колаж

НОВИНИ

1 2 3 4 5 

ДЕЖУРЕН ЗДРАВЕН ИНСПЕКТОР ПО СИГНАЛИ ЗА НАРУШЕНИЯ ОТНОСНО ЗАБРАНАТА ЗА ТЮТЮНОПУШЕНЕ, СЪГЛАСНО ЗАКОНА ЗА ЗДРАВЕТО (изм. и доп. ДВ. бр. 40/29.05.2012 г.) - ТЕЛ. 832 71 11 (8.30 ч. - 17.00 ч. в работни дни) и GSM 0889 822 626 (денонощно)

23.11.2015

Справка за дейността на инспекцията по контрола на тютюнопушенето за периода 20.11. – 26.11.2015 г.

  Дейност

 Храни-
телни
  обекти

Нехрани-
телни 
обекти 

 Инсти-
туции 

Лечебни и
здравни
 заведения 

  Общо

Брой проверки

36

625

17

313

991

Санкции

1

 

 

 

1

Проверени сигнали

 14

8

1


23

От тях основателни

1

5

 1

 

7

 

СЪОБЩЕНИЕ

до получилите покана от гр. София за включване в скрининговите прегледи за рак на маточната шийка и млечната жлеза при жените и рак на дебелото черво при двата пола
23.11.2015

Стартира провеждането на организиран популационен скрининг на онкологични заболявания, изготвен на база въведения пилотен модел за скриниг на 3 вида ракови заболявания в рамките на проект «СПРИ и се прегледай». Провежданият скрининг е в изпълнение на дейностите за 2015 г. по Национална програма за превенция на хроничните незаразни болести 2014 - 2020 г.

Седмична оперативна информация

48-ма седмица (23.11. – 29.11.2015 г.)

30.11.2015
©2015 Столична РЗИ