Връзка с нас |  Версия за хора с увреждания |  МЗ |  НЦОЗА |  НЦЗПБ |  ИАМО |  Административен регистър
Търсене в сайта  Търсене
Колаж

НОВИНИ

1 2 3 4 5 

ДЕЖУРЕН ЗДРАВЕН ИНСПЕКТОР ПО СИГНАЛИ ЗА НАРУШЕНИЯ ОТНОСНО ЗАБРАНАТА ЗА ТЮТЮНОПУШЕНЕ, СЪГЛАСНО ЗАКОНА ЗА ЗДРАВЕТО (изм. и доп. ДВ. бр. 40/29.05.2012 г.) - ТЕЛ. 832 71 11 (8.30 ч. - 17.00 ч. в работни дни) и GSM 0889 822 626 (денонощно)

22.05.2015

Справка за дейността на инспекцията по контрола на тютюнопушенето за периода 15.05. – 21.05.2015 г.

  Дейност

 Храни-
телни
  обекти

Нехрани-
телни 
обекти 

 Инсти-
туции 

Лечебни и
здравни
 заведения 

  Общо

Брой проверки

49

613

11

452

1125

Санкции

 1

 

 

1

 2

Проверени сигнали

6

8

3  

1

18

От тях основателни     1 6

1

 

8

 

МАЛАРИЯ

20.05.2015

ДО РЪКОВОДИТЕЛИТЕ НА
СТОЛИЧНИТЕ ЛЕЧЕБНИ ЗАВЕДЕНИЯ

ДО ВСИЧКИ
ОБЩОПРАКТИКУВАЩИ ЛЕКАРИ

УВАЖАЕМИ КОЛЕГИ,

На основание писмо на МЗ №16-00-37 от 23.04.2015 г. и във връзка с настъпилия период, благоприятен за възникване на случаи на местна малария, Ви напомняме, че маларията представлява сериозен здравен проблем за повече от 100 страни в света. Тя е широко разпространена в Африка и Азия, от където пристигат имигранти в България.

Седмична оперативна информация

21-ва седмица (18.05. – 24.05.2015 г.)

25.05.2015
©2015 Столична РЗИ