Връзка с нас |  Версия за хора с увреждания |  МЗ |  НЦОЗА |  НЦЗПБ |  ИАМО |  Административен регистър
Търсене в сайта  Търсене
Колаж

НОВИНИ

1 2 3 4 5 

ДЕЖУРЕН ЗДРАВЕН ИНСПЕКТОР(8.30 ч. - 17.00 ч. в работни дни) ПО СИГНАЛИ ЗА НАРУШЕНИЯ ОТНОСНО ЗАБРАНАТА ЗА ТЮТЮНОПУШЕНЕ, СЪГЛАСНО ЗАКОНА ЗА ЗДРАВЕТО (изм. и доп. ДВ. бр. 40/29.05.2012 г.) - ТЕЛ. 832 71 11

17.04.2014

Справка за дейността на инспекцията по контрола на тютюнопушенето за периода 11.04.2014 г. – 16.04.2014 г.

  Дейност

 Храни-
телни
  обекти

Нехрани-
телни 
обекти 

 Инсти-
туции 

Лечебни и
здравни
 заведения 

  Общо

Брой проверки

31

527

3

257

817

Санкции

2

 1  

     

 

3

Проверени сигнали 3 10 1 14
От тях основателни       1 9

    

10


 

ПРОЕКТ „СПРИ И СЕ ПРЕГЛЕДАЙ“ – АКТУАЛНА ИНФОРМАЦИЯ

11.04.2014

    По проект „СПРИ и се прегледай” се провеждат скринингови прегледи за рак на маточната шийка и млечната жлеза при жените и рак на дебелото черво при двата пола.
    Срокът за изпълнение на проекта е удължен до 21.10.2014 г., като лечебните заведения ще извършват прегледи до 21.09.2014 г.
    Изпратени са нови покани за гр. София от т. нар. четвърта селекция по трите локализации както следва:
    - скрининг на рак на маточната шийка, които са със срок до 31.08.2014 г. – 12 872 бр.,
    - скрининг на рак на млечната жлеза, които са със срок до 31.08.2014 г. – 2 251 бр., 
    - скрининг на рак на дебелото черво, които са със срок до 31.08.2014 г. – 4 580 бр. 
    Поради максимално удължения срок на новите поканите /31.08.2014 г./, повторни покани няма да се раздават.

Седмична оперативна информация

16-та седмица (14.04.2014 г. –20.04.2014 г.)

22.04.2014
©2014 Столична РЗИ