Връзка с нас |  Версия за хора с увреждания |  МЗ |  НЦОЗА |  НЦЗПБ |  ИАМО |  Административен регистър
Търсене в сайта  Търсене
Колаж

НОВИНИ

1 2 3 4 5 

ДЕЖУРЕН ЗДРАВЕН ИНСПЕКТОР ПО СИГНАЛИ ЗА НАРУШЕНИЯ ОТНОСНО ЗАБРАНАТА ЗА ТЮТЮНОПУШЕНЕ, СЪГЛАСНО ЗАКОНА ЗА ЗДРАВЕТО (изм. и доп. ДВ. бр. 40/29.05.2012 г.) - ТЕЛ. 832 71 11 (8.30 ч. - 17.00 ч. в работни дни) и GSM 0889 822 626 (денонощно)

23.01.2015

Справка за дейността на инспекцията по контрола на тютюнопушенето за периода 16.01. – 22.01.2015 г.

  Дейност

 Храни-
телни
  обекти

Нехрани-
телни 
обекти 

 Инсти-
туции 

Лечебни и
здравни
 заведения 

  Общо

Брой проверки

54

655

17

495

1221

Санкции

 5

1

 

 

 6

Проверени сигнали

17

13

   

1

31

От тях основателни     2 11

 

 

13

 

ДО РЪКОВОДИТЕЛИТЕ НА ЛЕЧЕБНИ ЗАВЕДЕНИЯ ЗА ИЗВЪНБОЛНИЧНА ПОМОЩ

20.01.2015
Започна отчетна кампания 2014 г. 

Публикуваме годишните медико-статистически отчети за лечебните заведения за извънболнична помощ, като всички ДКЦ, МЦ, МДЦ, СМДЛ и СМТЛ попълват и ЕЛЕКТРОНЕН ОТЧЕТ "З - Здравно заведение" на НСИ касаещ персонала в съответното лечебно заведение

Седмична оперативна информация

4-та седмица (19.01. – 25.01.2015 г.)

26.01.2015
©2015 Столична РЗИ