Връзка с нас |  Версия за хора с увреждания |  МЗ |  НЦОЗА |  НЦЗПБ |  ИАМО |  Административен регистър
Търсене в сайта  Търсене
Колаж

НОВИНИ

1 2 3 4 5 

ДЕЖУРЕН ЗДРАВЕН ИНСПЕКТОР(8.30 ч. - 17.00 ч. в работни дни) ПО СИГНАЛИ ЗА НАРУШЕНИЯ ОТНОСНО ЗАБРАНАТА ЗА ТЮТЮНОПУШЕНЕ, СЪГЛАСНО ЗАКОНА ЗА ЗДРАВЕТО (изм. и доп. ДВ. бр. 40/29.05.2012 г.) - ТЕЛ. 832 71 11

22.10.2014

Справка за дейността на инспекцията по контрола на тютюнопушенето за периода 17.10.2014 г. – 23.10.2014 г.

  Дейност

 Храни-
телни
  обекти

Нехрани-
телни 
обекти 

 Инсти-
туции 

Лечебни и
здравни
 заведения 

  Общо

Брой проверки

69

617

4

328

1018

Санкции

 

 

 

1

Проверени сигнали

3

9

 

 

12

От тях основателни

 1

8

 

 

9
ДО ДИРЕКТОРИТЕ НА ВСИЧКИ УЧИЛИЩА В ГР. СОФИЯ

Инициатива "УНИЦЕФ Фоторепортери"
22.10.2014

УВАЖАЕМИ  Г-Н/Г-ЖО ДИРЕКТОР,

 

Столичната РЗИ подкрепя инициативата на УНИЦЕФ България, която е „УНИЦЕФ  Фоторепортери” по  повод 25 години от подписването на Конвенцията за правата на детето” (20 ноември 1989 г.). „УНИЦЕФ Фоторепортери” цели да популяризира правата на детето сред широката общественост, като чрез снимки, направени от деца и възрастни (любители фотографи и професионалисти), се  покаже животът на децата в България през призмата на техните права.

Седмична оперативна информация

42-ра седмица (13.10.2014 г. – 19.10.2014 г.)

13.10.2014
©2014 Столична РЗИ