Връзка с нас |  Версия за хора с увреждания |  МЗ |  НЦОЗА |  НЦЗПБ |  ИАМО |  Административен регистър
Търсене в сайта  Търсене
Колаж

НОВИНИ

1 2 3 4 5 

ДЕЖУРЕН ЗДРАВЕН ИНСПЕКТОР(8.30 ч. - 17.00 ч. в работни дни) ПО СИГНАЛИ ЗА НАРУШЕНИЯ ОТНОСНО ЗАБРАНАТА ЗА ТЮТЮНОПУШЕНЕ, СЪГЛАСНО ЗАКОНА ЗА ЗДРАВЕТО (изм. и доп. ДВ. бр. 40/29.05.2012 г.) - ТЕЛ. 832 71 11

01.10.2014

Справка за дейността на инспекцията по контрола на тютюнопушенето за периода 19.09.2014 г. – 25.09.2014 г.

  Дейност

 Храни-
телни
  обекти

Нехрани-
телни 
обекти 

 Инсти-
туции 

Лечебни и
здравни
 заведения 

  Общо

Брой проверки

28

472

5

265

770

Санкции

1

 

 

 

 1

Проверени сигнали

 1

6

 

8

От тях основателни

 1

6

 

 

7
НА ВНИМАНИЕТО НА ОБЩОПРАКТИКУВАЩИТЕ ЛЕКАРИ БАЗ ПРИДОБИТА СПЕЦИАЛНОСТ "ОБЩА МЕДИЦИНА"

01.10.2014

Седмична оперативна информация

39-та седмица (22.09.2014 г. – 28.09.2014 г.)

18.08.2014
©2014 Столична РЗИ