Връзка с нас |  Версия за хора с увреждания |  МЗ |  НЦОЗА |  НЦЗПБ |  ИАМО |  Административен регистър
Търсене в сайта  Търсене
Колаж

НОВИНИ

1 2 3 4 5 

ДЕЖУРЕН ЗДРАВЕН ИНСПЕКТОР ПО СИГНАЛИ ЗА НАРУШЕНИЯ ОТНОСНО ЗАБРАНАТА ЗА ТЮТЮНОПУШЕНЕ, СЪГЛАСНО ЗАКОНА ЗА ЗДРАВЕТО (изм. и доп. ДВ. бр. 40/29.05.2012 г.) - ТЕЛ. 832 71 11 (8.30 ч. - 17.00 ч. в работни дни) и GSM 0889 822 626 (денонощно)

28.07.2015

Справка за дейността на инспекцията по контрола на тютюнопушенето за периода 24.07. – 30.07.2015 г.

  Дейност

 Храни-
телни
  обекти

Нехрани-
телни 
обекти 

 Инсти-
туции 

Лечебни и
здравни
 заведения 

  Общо

Брой проверки

20

331

14

291

656

Санкции

 

 

 

 

Проверени сигнали

3

5

 

 

8

От тях основателни     4

 

 

4

 

СВЕТОВНА СЕДМИЦА НА КЪРМЕНЕТО 1-7 АВГУСТ 2015 Г.

28.07.2015
Тази година темата на Световната седмица на кърменето 1-7 август е:
 
"Кърмене и работа? Възможно е!"

Седмична оперативна информация

31-ва седмица (27.07. – 02.08.2015 г.)

03.08.2015
©2015 Столична РЗИ