Връзка с нас |  Версия за хора с увреждания |  МЗ |  НЦОЗА |  НЦЗПБ |  ИАМО |  Административен регистър
Търсене в сайта  Търсене
Skip Navigation LinksНачало   НОВИНИ

ПРОМЯНА В ИЗИСКВАНИЯТА ЗА МЕДИЦИНСКИТЕ ПРЕГЛЕДИ НА ЛИЦА, РАБОТЕЩИ В НЯКОИ КАТЕГОРИИ ОБЕКТИ С ОБЩЕСТВЕНО ПРЕДНАЗНАЧЕНИЕ

12.11.2012

    На 26.10.2012 г. МЗ направи промени в Наредба №15 за здравните изисквания към лицата, работещи в детските заведения, специализираните институции за деца и възрастни, водоснабдителните обекти, предприятията, които произвеждат или търгуват с храни, бръснарските, фризьорските и козметичните салони (ДВ. бр.57/2006 г., изм. и доп. бр. 82/2012 г.). Промените се отнасят за вида на медицинските прегледи и периода за извършването им.

    Целта на наредбата е повишаване ефективността при опазване на общественото здраве и безопасността на продуктите и стоките, имащи значение за здравето на човека.

    Съгласно Наредба №15, на медицински прегледи подлежат лицата, работещи в следните категории обекти:

    1.     детски заведения (детски ясли и детски градини) и специализираните заведения за отглеждане, пребиваване и възпитание на деца;

    2.     специализираните институции за възрастни;

    3.     водоснабдителните съоръжения и обекти – помпени и пречиствателни станции, резервоари, хлораторни, водопроводни мрежи (отнася се за лицата, които при ремонтни и аварийни дейности имат пряк контакт с питейната вода) и санитарно-охранителни зони на водоизточниците;

    4.     обекти, които произвеждат и/или търгуват с храни;

    5.     бръснарски, фризьорски и козметични салони.

    Работещите в тези категории обекти подлежат на следните медицински прегледи:

    1.     преглед от общопрактикуващ лекар;

    2.     бактериологично изследване (за носителство на шигели, салмонели, ентеропатогенни Ешерихия коли и коремнотифно носителство);

    3.     изследвания за чревни хелминти и протозои;

    4.     туберкулинов кожен тест на Манту.

    Бактериологичното изследване и изследванията за чревни хелминти и протозои не се изискват при работещите в бръснарски, фризьорски и козметични салони.

    Горепосочените прегледи се извършват:

    -         преди постъпване на работа;

    -         и впоследствие веднъж годишно (считано от датата на предходните прегледи).

   В зависимост от спецификата им, медицинските прегледи и изследвания, регламентирани от Наредба №15, се извършват в диагностично-консултативни центрове и медицински центрове. Бактериологичното изследване и изследванията за чревни хелминти и протозои могат да се извършват и в Столична РЗИ. Туберкулиновият кожен тест на Манту се извършва в диспансерите за пневмофтизиатрични заболявания (белодробни болести).

    При провеждането на здравния контрол сътрудниците на инспекцията ще изискват безкомпромисно изпълнение на Наредба №15 за здравните изисквания към лицата, работещи в детските заведения, специализираните институции за деца и възрастни, водоснабдителните обекти, предприятията, които произвеждат или търгуват с храни, бръснарските, фризьорските и козметичните салони и при установени нарушения ще се налагат санкции.

©2014 Столична РЗИ