Връзка с нас |  Версия за хора с увреждания |  МЗ |  НЦОЗА |  НЦЗПБ |  ИАМО |  Административен регистър
Търсене в сайта  Търсене
Skip Navigation LinksНачало   НОВИНИ
предишна стр. 1 2 3 следваща стр.

ДЕЖУРЕН ЗДРАВЕН ИНСПЕКТОР(8.30 ч. - 17.00 ч. в работни дни) ПО СИГНАЛИ ЗА НАРУШЕНИЯ ОТНОСНО ЗАБРАНАТА ЗА ТЮТЮНОПУШЕНЕ, СЪГЛАСНО ЗАКОНА ЗА ЗДРАВЕТО (изм. и доп. ДВ. бр. 40/29.05.2012 г.) - ТЕЛ. 832 71 11

22.10.2014

Справка за дейността на инспекцията по контрола на тютюнопушенето за периода 17.10.2014 г. – 23.10.2014 г.

  Дейност

 Храни-
телни
  обекти

Нехрани-
телни 
обекти 

 Инсти-
туции 

Лечебни и
здравни
 заведения 

  Общо

Брой проверки

69

617

4

328

1018

Санкции

 

 

 

1

Проверени сигнали

3

9

 

 

12

От тях основателни

 1

8

 

 

9
ДО ДИРЕКТОРИТЕ НА ВСИЧКИ УЧИЛИЩА В ГР. СОФИЯ

Инициатива "УНИЦЕФ Фоторепортери"
22.10.2014

УВАЖАЕМИ  Г-Н/Г-ЖО ДИРЕКТОР,

 

Столичната РЗИ подкрепя инициативата на УНИЦЕФ България, която е „УНИЦЕФ  Фоторепортери” по  повод 25 години от подписването на Конвенцията за правата на детето” (20 ноември 1989 г.). „УНИЦЕФ Фоторепортери” цели да популяризира правата на детето сред широката общественост, като чрез снимки, направени от деца и възрастни (любители фотографи и професионалисти), се  покаже животът на децата в България през призмата на техните права.

НА ВНИМАНИЕТО НА РЪКОВОДИТЕЛИТЕ НА ВСИЧКИ ЛЕЧЕБНИ ЗАВЕДЕНИЯ

15.10.2014

    УВАЖАЕМИ КОЛЕГИ,
    
Ежегодно на територията на Република България се регистрират епидемични взривове от трихинелоза при хората. Тази паразитоза е една от водещите зоонози в нашата страна.
От началото на 2014 г. на територията на страната са регистрирани 5 епидемични взрива от трихинелоза, при които над 150 лица са консумирали заразено месо и месни продукти и 53 са заболели с клинична и безсимтомна форма.

ДО РЪКОВОДИТЕЛИТЕ НА ЛЕЧЕБНИТЕ ЗАВЕДЕНИЯ ДО ДИРЕКТОРИТЕ НА ДЕТСКИТЕ ЗАВЕДЕНИЯ И УЧИЛИЩА

относно активното наблюдение на заболяемостта от сезонен грип и ОРЗ
10.10.2014
Във връзка с настъпването на периода за активно наблюдение на заболяемостта от сезонен грип и ОРЗ от 01.11.2014 г. до 31.03.2015 г., предоставяме информация за организацията на надзора и данни от миналия грипен сезон.

ДО ВСИЧКИ ЛЕКАРИ, ЛЕЧЕБНИ И ЗДРАВНИ ЗАВЕДЕНИЯ НА ТЕРИТОРИЯТА НА ГР. СОФИЯ

10.10.2014
Отдел "СДО и УБК" при МУ-София обяви конкурси за незаетите и преразпределени места за придобиване на специалност в системата на здравеопазването.

НАЦИОНАЛНО ПРОУЧВАНЕ НА ФАКТОРИТЕ НА РИСКА ЗА ЗДРАВЕТО

Писмо на МЗ
10.10.2014

НАЦИОНАЛНО ПРОУЧВАНЕ НА ФАКТОРИТЕ НА РИСКА ЗА ЗДРАВЕТО

съобщение
06.10.2014

Министерството на здравеопазването и Националният център по опазване на общественото здраве предстои да проведат от 07.10.2014 г. до 29.12.2014 г. НАЦИОНАЛНО ПРОУЧВАНЕ НА ФАКТОРИТЕ НА РИСКА ЗА ЗДРАВЕТО. Проучването се провежда в рамките на изпълнението на Националната програма за превенция на хроничните незаразни болести 2014 - 2020 г. Целта на проучването е събиране на надеждна информация за разпространението на основните рискови фактори (тютюнопушене, злоупотреба с алкохол, ниска физическа активност, нездравословно хранене), които са причина за развитие на хроничните незаразни болести – сърдечно-съдови заболявания, злокачествени новообразувания, хронични белодробни болести, диабет и др.

НА ВНИМАНИЕТО НА ОБЩОПРАКТИКУВАЩИТЕ ЛЕКАРИ БАЗ ПРИДОБИТА СПЕЦИАЛНОСТ "ОБЩА МЕДИЦИНА"

01.10.2014

ДО ДИРЕКТОРИТЕ НА ДЕТСКИ ЗАВЕДЕНИЯ И УЧИЛИЩА

относно приема на деца
01.10.2014

ДО ВСИЧКИ ОБЩОПРАКТИКУВАЩИ ЛЕКАРИ

Промяна на Националния имунизационен календар
08.07.2014
©2014 Столична РЗИ