Връзка с нас |  Версия за хора с увреждания |  МЗ |  НЦОЗА |  НЦЗПБ |  ИАМО |  Административен регистър
Търсене в сайта  Търсене
Skip Navigation LinksНачало   НОВИНИ
предишна стр. 1 2 следваща стр.

ДЕЖУРЕН ЗДРАВЕН ИНСПЕКТОР ПО СИГНАЛИ ЗА НАРУШЕНИЯ ОТНОСНО ЗАБРАНАТА ЗА ТЮТЮНОПУШЕНЕ, СЪГЛАСНО ЗАКОНА ЗА ЗДРАВЕТО (изм. и доп. ДВ. бр. 40/29.05.2012 г.) - ТЕЛ. 832 71 11 (8.30 ч. - 17.00 ч. в работни дни) и GSM 0889 822 626 (денонощно)

23.01.2015

Справка за дейността на инспекцията по контрола на тютюнопушенето за периода 16.01. – 22.01.2015 г.

  Дейност

 Храни-
телни
  обекти

Нехрани-
телни 
обекти 

 Инсти-
туции 

Лечебни и
здравни
 заведения 

  Общо

Брой проверки

54

655

17

495

1221

Санкции

 5

1

 

 

 6

Проверени сигнали

17

13

   

1

31

От тях основателни     2 11

 

 

13

 

ДО РЪКОВОДИТЕЛИТЕ НА ЛЕЧЕБНИ ЗАВЕДЕНИЯ ЗА ИЗВЪНБОЛНИЧНА ПОМОЩ

20.01.2015
Започна отчетна кампания 2014 г. 

Публикуваме годишните медико-статистически отчети за лечебните заведения за извънболнична помощ, като всички ДКЦ, МЦ, МДЦ, СМДЛ и СМТЛ попълват и ЕЛЕКТРОНЕН ОТЧЕТ "З - Здравно заведение" на НСИ касаещ персонала в съответното лечебно заведение

СЪОБЩЕНИЕ

13.12.2014

Във връзка със зачестилите сигнали за нарушения по чл. 56 от Закона на здравето /ДВ, бр. 70/2004 г./ Столична РЗИ започва засилена кампания от проверки на всички обекти с обществено предназначение и закрити обществени места.

За повече информация:

Татяна Петрова – Директор на дирекция „ПБПЗ”, тел. 0888 974 052

д-р Христина Котларска – Директор на дирекция „ОЗ”, тел. 0889 229 634

д-р Татяна Янева – Главен секретар СРЗИ, тел. 0882 440 467

ДО МЕДИЦИНСКИТЕ СПЕЦИАЛИСТИ ОТ ЛЕЧЕБНИТЕ ЗАВЕДЕНИЯ

Указания за предпазване при обслужване на пациент, съмнителен за заболяване от Ебола
26.11.2014

НА ВНИМАНИЕТО НА РЪКОВОДИТЕЛИТЕ НА ВСИЧКИ ЛЕЧЕБНИ ЗАВЕДЕНИЯ

15.10.2014

    УВАЖАЕМИ КОЛЕГИ,
    
Ежегодно на територията на Република България се регистрират епидемични взривове от трихинелоза при хората. Тази паразитоза е една от водещите зоонози в нашата страна.
От началото на 2014 г. на територията на страната са регистрирани 5 епидемични взрива от трихинелоза, при които над 150 лица са консумирали заразено месо и месни продукти и 53 са заболели с клинична и безсимтомна форма.

ДО РЪКОВОДИТЕЛИТЕ НА ЛЕЧЕБНИТЕ ЗАВЕДЕНИЯ И ДО ДИРЕКТОРИТЕ НА ДЕТСКИТЕ ЗАВЕДЕНИЯ И УЧИЛИЩА

относно активното наблюдение на заболяемостта от сезонен грип и ОРЗ
10.10.2014
Във връзка с настъпването на периода за активно наблюдение на заболяемостта от сезонен грип и ОРЗ от 01.11.2014 г. до 31.03.2015 г., предоставяме информация за организацията на надзора и данни от миналия грипен сезон.

НА ВНИМАНИЕТО НА ОБЩОПРАКТИКУВАЩИТЕ ЛЕКАРИ БАЗ ПРИДОБИТА СПЕЦИАЛНОСТ "ОБЩА МЕДИЦИНА"

01.10.2014

СТОЛИЧНА РЕГИОНАЛНА ЗДРАВНА ИНСПЕКЦИЯ ОТМЕНЯ ОБЯВЕНАТА ГРИПНА ЕПИДЕМИЯ, СЧИТАНО ОТ 30.01.2014г.

29.01.2014

ЗДРАВНИ КНИЖКИ

14.12.2013

ЗДРАВНИ КНИЖКИ

 

С промяна в Наредба № 15 от 27.06.2006 г. за здравните изисквания към лицата, работещи в детските заведения, специализираните институции за деца и възрастни, водоснабдителните обекти, предприятията, които произвеждат или търгуват с храни, бръснарските, фризьорските и козметичните салони отново се въвежда заверка на лични здравни книжки от 01.01.2014 г.

Всяка новоиздадена лична здравна книжка се заверява и вписва в регистър в регионалната здравна инспекция по настоящ адрес на лицето след извършване на предварителните медицински прегледи.

Заверяването на личните здравни книжки се извършва срещу представен документ за самоличност и удостоверение за настоящ адрес на лицето.

Личните здравни книжки, издадени преди влизането в сила на наредбата, се заверяват и регистрират след извършване на съответните периодични медицински прегледи и изследвания.

Национална програма за профилактика на оралните заболявания при деца от 0 до 18 г.

04.11.2013


    Относно:
Национална програма за профилактиката на оралните заболявания при деца от 0 до 18 г.

    УВАЖАЕМИ РОДИТЕЛИ,
    Във връзка с реализирането на дейности по Национална програма за профилактиката на оралните заболявания при деца от 0 до 18 г. 2009-2014 г. (приета с протокол № 15 от заседание на МС на 16.04.2009 г.) Ви информираме следното:
    Една от основните дейности по програмата е силанизирането (запечатването на фисури, ямки) на първите постоянни молари на децата от 6 до 8 годишна възраст. Поставянето на силанти притежава огромен потенциал да елиминира зъбния кариес при децата, като създава бариера между зъба и бактериите, които го причиняват. Силанизирането ще се осъществява от лекари по дентална медицина в цялата страна безплатно и ще продължи до 20 ноември 2013 г.

©2015 Столична РЗИ