Връзка с нас |  Версия за хора с увреждания |  МЗ |  НЦОЗА |  НЦЗПБ |  ИАМО |  Административен регистър
Търсене в сайта  Търсене
Skip Navigation LinksНачало   НОВИНИ
предишна стр. 1 2 следваща стр.

ДЕЖУРЕН ЗДРАВЕН ИНСПЕКТОР ПО СИГНАЛИ ЗА НАРУШЕНИЯ ОТНОСНО ЗАБРАНАТА ЗА ТЮТЮНОПУШЕНЕ, СЪГЛАСНО ЗАКОНА ЗА ЗДРАВЕТО (изм. и доп. ДВ. бр. 40/29.05.2012 г.) - ТЕЛ. 832 71 11 (8.30 ч. - 17.00 ч. в работни дни) и GSM 0889 822 626 (денонощно)

23.11.2015

Справка за дейността на инспекцията по контрола на тютюнопушенето за периода 20.11. – 26.11.2015 г.

  Дейност

 Храни-
телни
  обекти

Нехрани-
телни 
обекти 

 Инсти-
туции 

Лечебни и
здравни
 заведения 

  Общо

Брой проверки

36

625

17

313

991

Санкции

1

 

 

 

1

Проверени сигнали

 14

8

1


23

От тях основателни

1

5

 1

 

7

 

СЪОБЩЕНИЕ

до получилите покана от гр. София за включване в скрининговите прегледи за рак на маточната шийка и млечната жлеза при жените и рак на дебелото черво при двата пола
23.11.2015

Стартира провеждането на организиран популационен скрининг на онкологични заболявания, изготвен на база въведения пилотен модел за скриниг на 3 вида ракови заболявания в рамките на проект «СПРИ и се прегледай». Провежданият скрининг е в изпълнение на дейностите за 2015 г. по Национална програма за превенция на хроничните незаразни болести 2014 - 2020 г.

СЪОБЩЕНИЕ

11.11.2015

Във връзка с разработването на нов сайт на Столична РЗИ временно не работи раздел „Връзка с нас“. Вашите сигнали, предложения и въпроси може да изпращате по електронен път на priemna@srzi.bg.

 

Извиняваме се за причиненото неудобство.

 

От ръководството на Столична РЗИ

ЖИВОТЪТ Е С ПРЕДИМСТВО

11.11.2015

По света има толкова много пътища.

Малки павирани улички, широки булеварди и магистрали, които могат да Ви отведат до работа, вкъщи, на гости или на почивка. Всеки ден Вие избирате накъде да тръгнете. Но преди да направите това, спомнете си, че по който и път да поемете – ЖИВОТЪТ е с предимство.

По данни на Световната здравна организация всяка година в резултат на пътнотранспортни произшествия (ПТП) загиват над 1.2 милиона души, а още 50 милиона получават различни по вид и тежест травми.

Пътнотранспортният травматизъм е сериозен проблем и за нашата страна. За последните 10 години по пътищата на страната в резултат на ПТП са пострадали 100 542 души (9852 загинали и 90 690 ранени).

30 ОКТОМВРИ - ДЕН НА ЕКС-ПУШАЧА

29.10.2015

УВАЖАЕМИ КОЛЕГИ,

През тази година 30 октомври е „Ден на Екс-пушача”. Организира  се в цяла Европа и е част от кампанията на Европейската комисия „Екс-пушачите са неудържими”, която има за цел да мотивира младите хора на възраст 25-34 години да направят първа крачка към живот без цигарен дим, използвайки позитивни послания. 


СЪОБЩЕНИЕ ОТ МИНИСТЕРСТВО НА ЗДРАВЕОПАЗВАНЕТО И СТОЛИЧНА РЕГИОНАЛНА ЗДРАВНА ИНСПЕКЦИЯ

16.10.2015

Във връзка с появилите се сигнали за агитационна кампания за имунизация на момичета на възраст 12 -14 години с ваксина срещу рак на маточната шийка, чрез рекламни брошури и обещание за финансова стимулация, Ви информираме:


Министерство на здравеопазването и Столична регионална здравна инспекция категорично се разграничават от действията на лицата,  разпространяващи тези брошури и поместената в тях информация.


МЗ И СРЗИ работят по Националната програма за първична профилактика на рака на маточната шийка 2012 г. – 2016 г., защото тя е важна за децата ни, спазвайки законовите разпоредби.

        

16.10.2015 г.

Пресцентър

ДО ОБЩОПРАКТИКУВАЩИТЕ ЛЕКАРИ

24.09.2015

УВАЖАЕМИ КОЛЕГИ,

Информация Във връзка с писмо на Министерство на здравеопазването, касаещо §5 от Преходните и заключителни разпоредби на Закона за лечебните заведения (обн. ДВ, бр. 47 от 2014 г.), може да намерите на адрес:

http://www.srzi.bg/Pages/establishments/11/Default.aspx?evntid=jx3ZYORpLPE%3d

ОБЯВЛЕНИЕ

до потребителите на административни услуги, предлагани от Столична РЗИ
11.05.2015

Във връзка с промените в Административнопроцесуалния кодекс (обн. ДВ, бр. 27 от 25.03.2014 г., в сила от 25.03.2014 г.), Столична РЗИ въвежда комплексно административно обслужване, при което административните услуги се предоставят без да е необходимо заявителят да предоставя информация или доказателствeни средства, за които са налице данни, събирани или създавани от Столична РЗИ като първичен администратор на данни, независимо дали тези данни се поддържат в електронна форма или на хартиен носител. В този смисъл служителите не могат да изискват предоставяне на информация или доказателства, които са налични в Столична РЗИ, а ги осигуряват служебно за нуждите на съответното производство.

Въпроси и отговори за забраната за тютюнопушене

11.05.2015


Отговори на най-често задаваните въпроси относно прилагането на забраните и ограниченията за тютюнопушене, въведени със Закона за здравето (изм., обн. в ДВ, бр. 40 от 2012 г.)

ДО РЪКОВОДИТЕЛИТЕ НА ЛЕЧЕБНИТЕ ЗАВЕДЕНИЯ

относно: Актуализиране на разрешенията и регистрационните документи за извършване на дейности с отпадъци
19.03.2015

С обнародването на Закона за управление на отпадъците в ДВ, бр. 53/13.07.2012 г. се отмени същия закон от 2003 г., с което съгласно параграф 6, ал. 1 от "Преходните и заключителни разпоредби" разрешенията и регистрационните документи за извършване на дейности с отпадъци, издадени по реда на отменения закон запазват действието си до изтичане на срока им, но не по-късно от 3 години от влизането в сила на новия закон.
Изтича 3-годишния период, във връзка с което следва да актуализирате своите документи.

©2015 Столична РЗИ