Връзка с нас |  Версия за хора с увреждания |  МЗ |  НЦОЗА |  НЦЗПБ |  ИАМО |  Административен регистър
Търсене в сайта  Търсене
Skip Navigation LinksНачало   НОВИНИ
предишна стр. 1 2 следваща стр.

ДЕЖУРЕН ЗДРАВЕН ИНСПЕКТОР ПО СИГНАЛИ ЗА НАРУШЕНИЯ ОТНОСНО ЗАБРАНАТА ЗА ТЮТЮНОПУШЕНЕ, СЪГЛАСНО ЗАКОНА ЗА ЗДРАВЕТО (изм. и доп. ДВ. бр. 40/29.05.2012 г.) - ТЕЛ. 832 71 11 (8.30 ч. - 17.00 ч. в работни дни) и GSM 0889 822 626 (денонощно)

19.12.2014

Справка за дейността на инспекцията по контрола на тютюнопушенето:
на 18.12.2014 г.

  Дейност

 Храни-
телни
  обекти

Нехрани-
телни 
обекти 

 Инсти-
туции

Лечебни и
здравни
 заведения

  Общо

Брой проверки

43

43

4

123

213

Констатирани нарушения     5

 

 

за периода 12.12.2014 г. – 18.12.2014 г.

  Дейност

 Храни-
телни
  обекти

Нехрани-
телни 
обекти 

 Инсти-
туции 

Лечебни и
здравни
 заведения 

  Общо

Брой проверки

105

400

24

472

1001

Санкции

 7

 3

 

 

10

Проверени сигнали

19

12

 3

 

34

От тях основателни     6

 1

 

7

 

СЪОБЩЕНИЕ

13.12.2014

Във връзка със зачестилите сигнали за нарушения по чл. 56 от Закона на здравето /ДВ, бр. 70/2004 г./ Столична РЗИ започва засилена кампания от проверки на всички обекти с обществено предназначение и закрити обществени места.

За повече информация:

Татяна Петрова – Директор на дирекция „ПБПЗ”, тел. 0888 974 052

д-р Христина Котларска – Директор на дирекция „ОЗ”, тел. 0889 229 634

д-р Татяна Янева – Главен секретар СРЗИ, тел. 0882 440 467

ДО МЕДИЦИНСКИТЕ СПЕЦИАЛИСТИ ОТ ЛЕЧЕБНИТЕ ЗАВЕДЕНИЯ

Указания за предпазване при обслужване на пациент, съмнителен за заболяване от Ебола
26.11.2014

НА ВНИМАНИЕТО НА РЪКОВОДИТЕЛИТЕ НА ВСИЧКИ ЛЕЧЕБНИ ЗАВЕДЕНИЯ

15.10.2014

    УВАЖАЕМИ КОЛЕГИ,
    
Ежегодно на територията на Република България се регистрират епидемични взривове от трихинелоза при хората. Тази паразитоза е една от водещите зоонози в нашата страна.
От началото на 2014 г. на територията на страната са регистрирани 5 епидемични взрива от трихинелоза, при които над 150 лица са консумирали заразено месо и месни продукти и 53 са заболели с клинична и безсимтомна форма.

ДО РЪКОВОДИТЕЛИТЕ НА ЛЕЧЕБНИТЕ ЗАВЕДЕНИЯ И ДО ДИРЕКТОРИТЕ НА ДЕТСКИТЕ ЗАВЕДЕНИЯ И УЧИЛИЩА

относно активното наблюдение на заболяемостта от сезонен грип и ОРЗ
10.10.2014
Във връзка с настъпването на периода за активно наблюдение на заболяемостта от сезонен грип и ОРЗ от 01.11.2014 г. до 31.03.2015 г., предоставяме информация за организацията на надзора и данни от миналия грипен сезон.

НАЦИОНАЛНО ПРОУЧВАНЕ НА ФАКТОРИТЕ НА РИСКА ЗА ЗДРАВЕТО

съобщение
06.10.2014

Министерството на здравеопазването и Националният център по опазване на общественото здраве предстои да проведат от 07.10.2014 г. до 29.12.2014 г. НАЦИОНАЛНО ПРОУЧВАНЕ НА ФАКТОРИТЕ НА РИСКА ЗА ЗДРАВЕТО. Проучването се провежда в рамките на изпълнението на Националната програма за превенция на хроничните незаразни болести 2014 - 2020 г. Целта на проучването е събиране на надеждна информация за разпространението на основните рискови фактори (тютюнопушене, злоупотреба с алкохол, ниска физическа активност, нездравословно хранене), които са причина за развитие на хроничните незаразни болести – сърдечно-съдови заболявания, злокачествени новообразувания, хронични белодробни болести, диабет и др.

НА ВНИМАНИЕТО НА ОБЩОПРАКТИКУВАЩИТЕ ЛЕКАРИ БАЗ ПРИДОБИТА СПЕЦИАЛНОСТ "ОБЩА МЕДИЦИНА"

01.10.2014

СТОЛИЧНА РЕГИОНАЛНА ЗДРАВНА ИНСПЕКЦИЯ ОТМЕНЯ ОБЯВЕНАТА ГРИПНА ЕПИДЕМИЯ, СЧИТАНО ОТ 30.01.2014г.

29.01.2014

ЗДРАВНИ КНИЖКИ

14.12.2013

ЗДРАВНИ КНИЖКИ

 

С промяна в Наредба № 15 от 27.06.2006 г. за здравните изисквания към лицата, работещи в детските заведения, специализираните институции за деца и възрастни, водоснабдителните обекти, предприятията, които произвеждат или търгуват с храни, бръснарските, фризьорските и козметичните салони отново се въвежда заверка на лични здравни книжки от 01.01.2014 г.

Всяка новоиздадена лична здравна книжка се заверява и вписва в регистър в регионалната здравна инспекция по настоящ адрес на лицето след извършване на предварителните медицински прегледи.

Заверяването на личните здравни книжки се извършва срещу представен документ за самоличност и удостоверение за настоящ адрес на лицето.

Личните здравни книжки, издадени преди влизането в сила на наредбата, се заверяват и регистрират след извършване на съответните периодични медицински прегледи и изследвания.

Национална програма за профилактика на оралните заболявания при деца от 0 до 18 г.

04.11.2013


    Относно:
Национална програма за профилактиката на оралните заболявания при деца от 0 до 18 г.

    УВАЖАЕМИ РОДИТЕЛИ,
    Във връзка с реализирането на дейности по Национална програма за профилактиката на оралните заболявания при деца от 0 до 18 г. 2009-2014 г. (приета с протокол № 15 от заседание на МС на 16.04.2009 г.) Ви информираме следното:
    Една от основните дейности по програмата е силанизирането (запечатването на фисури, ямки) на първите постоянни молари на децата от 6 до 8 годишна възраст. Поставянето на силанти притежава огромен потенциал да елиминира зъбния кариес при децата, като създава бариера между зъба и бактериите, които го причиняват. Силанизирането ще се осъществява от лекари по дентална медицина в цялата страна безплатно и ще продължи до 20 ноември 2013 г.

©2014 Столична РЗИ