Връзка с нас |  Версия за хора с увреждания |  МЗ |  НЦОЗА |  НЦЗПБ |  ИАМО |  Административен регистър
Търсене в сайта  Търсене
Skip Navigation LinksНачало   НОВИНИ
предишна стр. 1 2 следваща стр.

ДЕЖУРЕН ЗДРАВЕН ИНСПЕКТОР(8.30 ч. - 17.00 ч. в работни дни) ПО СИГНАЛИ ЗА НАРУШЕНИЯ ОТНОСНО ЗАБРАНАТА ЗА ТЮТЮНОПУШЕНЕ, СЪГЛАСНО ЗАКОНА ЗА ЗДРАВЕТО (изм. и доп. ДВ. бр. 40/29.05.2012 г.) - ТЕЛ. 832 71 11

19.08.2014

Справка за дейността на инспекцията по контрола на тютюнопушенето за периода 15.08.2014 г. – 21.08.2014 г.

  Дейност

 Храни-
телни
  обекти

Нехрани-
телни 
обекти 

 Инсти-
туции 

Лечебни и
здравни
 заведения 

  Общо

Брой проверки

45

422

14

315

796

Санкции

 

 

 

 

 

Проверени сигнали

 

2

 

1

3

От тях основателни

 

2

 

 

2
ОБЩОПРАКТИКУВАЩИ ЛЕКАРИ БЕЗ ПРИДОБИТА СПЕЦИАЛНОСТ „ОБЩА МЕДИЦИНА”

19.08.2014

Във връзка с настъпилите промени в Закона за лечебните заведения от 03.06.2014 г. - §4 и §5 от преходните и заключителните разпоредби, относно придобиването на специалност „Обща медицина” от общопрактикуващите лекари /с изключение на тези по § 95 от ПЗР на ЗЛЗ/ и на основание Заповед № РД-19-4/27.06.2014 на министъра на здравеопазването за определяне броя на местата за специализация по специалност „Обща медицина” Ви уведомявам, че отдел „СДО и  УБК” при  МУ- София започна приема на документи.

ДО ВСИЧКИ ОБЩОПРАКТИКУВАЩИ ЛЕКАРИ

Промяна на Националния имунизационен календар
08.07.2014

СЪОБЩЕНИЕ за брифинг

18.06.2014

    Столичната регионална здравна инспекция ще проведе брифинг за представяне на проект „Усъвършенстване на професионалните умения на служителите от Столичната РЗИ” на 24.06.2014 г. от 11.30 ч. в залата на СРЗИ, ет. 5 на ул.”Враня” № 20.

31 май - Световен ден без тютюнопушене

03.06.2014

    През тази година 31 май отбелязахме с капания, чиято основна цел беше да се обърне внимание на пушещите млади хора и родители да се откажат от цигарите поне за един ден.

    Кампанията се проведе от два екипа на служители от Столична РЗИ, отдел „Промоция на здраве” в парк „Заимов” и в Борисовата градина на Фестивала на здравето.

ПРОЕКТ „СПРИ И СЕ ПРЕГЛЕДАЙ“ – АКТУАЛНА ИНФОРМАЦИЯ

29.05.2014

    По проект „СПРИ и се прегледай” се провеждат скринингови прегледи за рак на маточната шийка и млечната жлеза при жените и рак на дебелото черво при двата пола.
    Срокът за изпълнение на проекта е удължен до 21.10.2014 г., като лечебните завeдения ще извършват прегледи до 21.09.2014 г. 
    Изпратени са нови покани за гр. София от т. нар. четвърта селекция по трите локализации както следва:
    - скрининг на рак на маточната шийка, които са със срок до 31.08.2014 г. – 12 872 бр.,
    - скрининг на рак на млечната жлеза, които са със срок до 31.08.2014 г. – 2 251 бр., 
    - скрининг на рак на дебелото черво, които са със срок до 31.08.2014 г. – 4 580 бр. 
    Поради максимално удължения срок на новите поканите /31.08.2014 г./, повторни покани няма да се раздават.

31 май - Световен ден без тютюнопушене

26.05.2014

    Всяка година на 31 май се отбелязва Световния ден без тютюнопушене. Инициира се от СЗО  и се провежда в страните от целия свят,  подчертават се рисковете за здравето, свързани с употребата на тютюн и се апелира за ефективна политика, която да намали нивата на потребление.

    Основната цел  на Столичната РЗИ при реализиране на дейностите за 31 май е да се обърне внимание на пушещите млади хора и родители да се откажат от цигарите поне за един ден.

Национална кампания "Детската безопасност - споделена отговорност и грижа"

25.04.2014

    СЪОБЩЕНИЕ ЗА ДИРЕКТОРИТЕ НА ВСИЧКИ ДЕТСКИ И УЧЕБНО-ВЪЗПИТАТЕЛНИ ЗАВЕДЕНИЯ

    На 23.04.2014 г. Държавната агенция за закрила на детето, в партньорство с Министерство на здравеопазването и други държавни институции, граждански организации и общински администрации ще обяви началото на Националната кампания „Детската безопасност - споделена отговорност и грижа” с цел да се акцентира вниманието на обществото към темата за детската безопасност и тя да бъде приета като споделена отговорност и грижа на цялото общество. 
    В рамките на Националната кампания „Детската безопасност – споделена отговорност и грижа”, ще се проведат следните инициативи:

Изготвяне на отчети от директорите на детските заведения и училищата по „Национална програма за превенция на хроничните незаразни болести“

28.03.2014

    
    
Уважаеми директори,

    С решение № 538 от 12.09.2013 г. Министерският съвет прие „Национална програма за превенция на хроничните незаразни болести 2014 г.-2020 г.“ /НППХНБ/.
    Доказано е, че хроничните незаразни болести се причиняват от общи предотвратими рискови фактори като тютюнопушене, злоупотреба с алкохол, нездравословно хранене и ниска двигателна активност.
    В тази връзка моля да ни информирате какви спортни мероприятия са организирани и предстоят да се проведат до края на учебната 2013 г./2014 г. от Вас с децата и учениците за повишаване на физическата им дееспособност като: спортни турнири, туристически походи, спортни празници, дни на здравето, маратони, конкурси детски рисунки и др.

14.02. – ДЕН НА ВЛЮБЕНИТЕ

19.02.2014

    Столична РЗИ има традиции в провеждането на здравно-информационни кампании по въпросите на здравословния начин на живот и превенцията на заболяванията. Дейностите са насочени основно към младите хора.
    Една такава кампания е свързана с 14.02. – ДЕН НА ВЛЮБЕНИТЕ. Поводът използваме да насочим вниманието на подрастващите към отговорно поведение във взаимоотношенията им. Същата е един от елементите в работата ни по програмата за превенция на ХИВ/СПИН и сексуално предаваните инфекции.

©2014 Столична РЗИ