Връзка с нас |  Версия за хора с увреждания |  МЗ |  НЦОЗА |  НЦЗПБ |  ИАМО |  Административен регистър
Търсене в сайта  Търсене
Skip Navigation LinksНачало   СТОЛИЧНА РЗИ   РКМЕ и ТЕЛК

ДОКУМЕНТИ ЗА ТЕЛК СЕ ПОДАВАТ В РЕГИОНАЛНА КАРТОТЕКА НА МЕДИЦИНСКАТА ЕКСПЕРТИЗА (РКМЕ)
 на
ул. "Иларион Макариополски" № 10, тел. 832 71 83, от 8.30 до 17.00 ч.ЗАЯВЛЕНИЕ за ТЕЛКОБЩИ И СПЕЦИАЛИЗИРАНИ

ТЕРИТОРИАЛНИ ЕКСПЕРТНИ ЛЕКАРСКИ КОМИСИИ – СОФИЯ

 ТЕЛК:

„I МБАЛ – София” ЕАД

I състав  -  тел. 8059360, предс. д-р Джуркова, адрес: бул. “П. Евтимий” № 37.

II състав -  тел. 9790867, предс. д-р Латинов, адрес: „ДКЦ ХХVІІІ – София” ЕООД, ул. “Ил. Бешков” № 1.

ІІІ състав - тел. 8059382, предс. д-р Христев, адрес: бул. “П. Евтимий”№ 37.

„II МБАЛ – София” ЕАД        

I състав  -  тел. 9158526, пред. д-р Петрова адрес: бул. “Христо Ботев” № 120

II състав -  тел. 9313881, пред. д-р Вачева адрес: „ДКЦ VІІ – София” ЕООД, ул. “М. Луиза” № 191

„IV МБАЛ – София” ЕАД

I състав -  тел. 8569054, предс. д-р Фетваджиева, адрес: „ДКЦ ХХ – София” ЕООД, ул. “Ст. Тошев” № 15-17.

ІІ състав -  тел. 9313052, предс. д-р Николов, адрес: „ДКЦ VІІ – София” ЕООД, ул. “М. Луиза” № 191.

„V МБАЛ – София” ЕАД - ТЕЛК-  тел. 9268141, предс. д-р Холевич, адрес: бул. “Столетов” № 67 А.

МБАЛ „НКБ” ЕАД /бивщата ІІІ Градска болница/ -  ТЕЛК – тел. 9217175, предс. д-р Ценова, адрес: ул. “Коньовица” № 65.

СБАЛОЗ ЕООД /бившият онкологичен диспансер/ -  ТЕЛК с онкологична насоченост – тел. 8751156, предс. д-р Жечева, адрес: ул. “Андрей Сахаров” № 65.

УМБАЛ „Св. Ив. Рилски” ЕАД -  ТЕЛК – общи и професионални заболявания, предс. д-р Недев,  адрес: бул. „Акад. Ив. Гешов” № 15  -  тел. 8527296.

СБАЛ по онкология ЕАД - ТЕЛК с онкологична насоченост – тел. 8720546 , предс. д-р Манаси Николов, адрес: ул. “Пловдивско поле” № 6.

 

ВЕДОМСТВЕНИ ТЕЛК:

Военно Медицинска Академия – ЦВМК - обща ТЕЛК – тел. 9225052, предс. полк. Алексиев, адрес: бул.”Георги Софийски” № 3.

Медицински институт МВР – обща ТЕЛК - тел. 9821443, предс. д-р Иванова, адрес: бул.”Скобелев” № 79.


Във връзка с ПМС №179/ 2014г., касаещо закриването на Специализираните ТЕЛК по очни, белодробни и психиатрични заболявания...

©2015 Столична РЗИ