Столичната регионална здравна инспекция като второстепенен разпоредител на бюджетни средства към Министерство на здравеопазването, осъществява държавната здравна политика на територията на област София.

Актуално

Дежурен здравен инспектор по сигнали за нарушения относно забраната за тютюнопушене, съгласно Закона за здравето

Сигнали за нарушения относно забраната за тютюнопушене НА ТЕРИТОРИЯТА НА ОБЛАСТ СОФИЯ-ГРАД, съгласно Закона за здравето (изм. и доп. ДВ. бр. 40/29.05.2012 г.) могат да се подават на формата ...

Поддържане на ефективен надзор на внасяните паразитози

ДО ОБЩОПРАКТИКУВАЩИТЕ ЛЕКАРИ ДО РЪКОВОДИТЕЛИТЕ НА СТОЛИЧНИТЕ ЛЕЧЕБНИ ЗАВЕДЕНИЯ Относно: Поддържане на ефективен надзор на внасяните паразитози и предоставяне на информация ...

Препоръки за действия при ухапване от кърлеж

На вниманието на ръководителите на столичните лечебни заведения, общопрактикуващите лекари на територията на гр. София и Центъра за спешна медицинска помощ - София Препоръки ...

НЯМА ОТКЛОНЕНИЯ В КАЧЕСТВОТО НА ПИТЕЙНАТА ВОДА НА ТЕРИТОРИЯТА НА ГР. СОФИЯ

Във връзка с появили се в социалните мрежи спекулативни публикации за опасна за употреба вода в София, Столичната регионална здравна инспекция (СРЗИ) уведомява, че показателите от извършвания постояне...