Столичната регионална здравна инспекция като второстепенен разпоредител на бюджетни средства към Министерство на здравеопазването, осъществява държавната здравна политика на територията на област София.

Актуално

"Послание към човека, когото обичаме" - кампания по повод 14 февруари

                        Тази година организирахме конкурси за най-красиви валентинки и най-оригинални фо...

В деня на любовта, да поговорим за ХИВ/СПИН

14 февруари – Ден на любовта! Няма по прекрасно чувство на земята от любовта! Любовта е това чувство, което се споделя от близки, влюбени и такива които имат интимни отношения. За да се стигн...

Курсове за изпълнители по ДДД

УВАЖАЕМИ ДАМИ И ГОСПОДА, Информирам Ви, че във връзка с  влязла в сила Наредба № 1 от 05.01.2018 г. за условията и реда за извършване на дезинфекции, дезинсекции и дератизации на Министерство ...

Дежурен здравен инспектор по сигнали за нарушения относно забраната за тютюнопушене, съгласно Закона за здравето

Сигнали за нарушения относно забраната за тютюнопушене НА ТЕРИТОРИЯТА НА ОБЛАСТ СОФИЯ-ГРАД, съгласно Закона за здравето (изм. и доп. ДВ. бр. 40/29.05.2012 г.) могат да се подават на формата ...